Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

7326

นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง ระดับ คปสอ. ประจำปี 2566

328054624_935607494109170_7557416144273036582_n

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้สาธิตการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย งานกาชาด จังหวัดสระแก้ว

58354E28-C67E-4F7A-B3E1-3A088761215A

ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์มีความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล ประจำปี 2566

LINE_ALBUM_เปิดคลินิกผู้สูงอายุ วสบ_๒๓๐๑๓๐_6

พิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ

E791CA11-4FE2-4D08-A5CB-9DD399A58C65

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเปิดศูนย์ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2566

LINE_ALBUM_กองวิศวกร สคร 6 201265_๒๒๑๒๒๓

ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว และรั้วตาข่ายถัก

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2565

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดซื้อจัดจ้าง

รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2565

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารตึกพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครงาน >>>

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>