Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

พรบ.ข่าวสาร2540

พรบ.ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

299074963_5460583773988123_4704703589421826680_n

12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

LINE_ALBUM_ประเมิน คปสอ.65_๒๒๐๘๑๕_29

ประชุมสานสัมพันธ์ คปสอ. ประเมินผลการดำเนินงาน CUP วังสมบูรณ์

LINE_ALBUM_28.7.65_๒๒๐๘๐๓_0

28 กรกฎาคม 2565 “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

4-ห้าม-3-ต้อง-แนวนอน-27-6-65

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

timeline_20220711_123827

ประเมินมาตรฐานการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเครื่องมือแพทย์ ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนสิงหาคม 65

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บของ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนข้างอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายและติดตั้งเครื่องผ้าและเครื่องอบผ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกรกฎาคม 65

สมัครงาน >>>

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>