Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

did1

หมอพร้อม DID : ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล (eKYC) ของกระทรวงสาธารณสุข

LINE_ALBUM_ซ้อมแผน_๒๒๑๑๑๐_4

ประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำ

0AFD595C-8C39-4A27-B603-D42C68CC862F

ออกหน่วยอาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ ต.วังทอง จ.สระแก้ว

S__148324362

บริษัท ไทยเนชันแนลแก๊ส จำกัด มอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ รวมมูลค่า 142,000 บาท

timeline_20221013_093653

13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

LINE_ALBUM_HA 15-16.9.65_๒๒๐๙๑๙_185

การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารตึกพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบถังเก็บน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินระบบ Network HOSXP จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนกันยายน2565

สมัครงาน >>>

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(OPD)

รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>