แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้บริการในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2566 “คนไทยฟันดี สดุดดีสมเด็จย่า”

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ นำโดย ทันตแพทย์พิรุฬห์วัฒน์ รุ่งนภาไพศาล หัวหน […]

กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 […]

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายแพทย์ ยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ พร้อมด้ว […]