Skip to content

ข้อมูลทั่วไป>>>

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ตั้งอยู่ที่ : 200 หมู่ 4 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.2554 ในเนื้อที่ 30 ไร่ เปิดบริการ ณ เดือนมีนาคม 2556

มีแพทย์ตรวจประจำทุกวัน ณ 1 ตุลาคม 2558จัดบริการตรวจ Lab เบื้องต้น จัดบริการทันตกรรม X-ray อุบัติเหตุฉุกเฉิน OPD ผู้ป่วยนอก เบาวหวาน ความดัน และจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2559