รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายสนับสนุนจำนวน 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายสนับสนุนจำนวน 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการเง […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันจำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันจำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) เงินเ […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายวิชาชีพจำนวน 2 ตำแหน่ง (เภสัชกรจำนวน 1 ตำแหน่งและพยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 ตำแหน่ง)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายวิชาชีพจำนวน 2 ตำแหน่ง (เภสัชกรจำนวน […]

จัดกิจกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 24 สิงหาคม 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น. โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล […]