แจ้งย้ายจุดให้บริการจากห้องเบอร์ 5 ไปที่ตึกผู้ป่วยใน 2

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม แจ้งย้ายจุดให้บริการจากห้องเบอร์ 5 ไปที่ตึกผู้ป่วย […]