กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวพัชรีญา สู้ณรงค์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
นายปรเมษฐ์ คงกระจ่าง
ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ