ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งป้ายโฆษณาชวนทำฟันปลอมเถื่อน

กลุ่มงานทัตกรรม โรงพยาบาลวังสมบูรณ์

  1. หากพบเห็นป้ายโฆษณา หรือเบอร์โทรศัพท์ชวนทำฟันปลอมเถื่อน ให้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  2. แจ้งได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สระแก้ว โด้วย “แอดไลน์ FDA สระแก้ว”
  3. แจ้งรายละเอียด พร้อมส่งรูป ระบุรายละเอียดสถานที่พบเห็น