ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และนักจิตวิทยาคลินิก

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 2 ตำแหน่ง1.ตำแหน่ง พนักงานช่วย […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแหน่ง เงิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 ตำแห […]

รับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาจำนวน 1 ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาจำนวน 1 ตำแหน่ง […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายสนับสนุนจำนวน 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการเงินและบัญชี)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายสนับสนุนจำนวน 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการเง […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันจำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันจำนวน 1 ตำแหน่ง (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) เงินเ […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายวิชาชีพจำนวน 2 ตำแหน่ง (เภสัชกรจำนวน 1 ตำแหน่งและพยาบาลวิชาชีพจำนวน 1 ตำแหน่ง)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือนสายวิชาชีพจำนวน 2 ตำแหน่ง (เภสัชกรจำนวน […]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติอัตราเงินเดือน คิดเป็นวันละ 410 บ […]