Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

LINE_ALBUM_สงกรานต์65_๒๒๐๔๑๒_16

กิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี 2565

LINE_ALBUM_ตรวจสอบประเมินภายใน65_๒๒๐๓๑๘

ตรวจสอบภายใน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

30956

ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ – นงเยาว์ รดีศรี และครอบครัว ในนามมูลนิธิเอื้อ-รดี มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 🚑 มูลค่า 2,109,000 บาท

LINE_ALBUM_กกบ.6765_๒๒๐๗๐๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

64716

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

crop-1554851187555

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน มิถุนายน 2565

crop-1554851187555

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2565

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน เมษายน 2565

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

crop-1554851187555

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครงาน >>>

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>