Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

LINE_ALBUM_กกบ.6765_๒๒๐๗๐๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

64716

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องเก็บของ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crop-1554851187555

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 122 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตู้แช่เลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครงาน >>>

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>