Home

โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ ยินดีต้อนรับ

"เป็นเลิศด้านงานบริการ มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส"

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม >>>

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ยูนิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สมัครงาน >>>

ลิ้งที่น่าสนใจ >>>