ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดค่าอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *