จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *