ประชาสัมพันธ์
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ – นงเยาว์ รดีศรี และครอบครัว ในนามมูลนิธิเอื้อ-รดี มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 🚑 มูลค่า 2,109,000 บาท

ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ – นงเยาว์ รดีศรี และครอบครัว ในนามมูลนิธิเอื้อ-รดี มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 🚑 มูลค่า 2,109,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *