จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตู้แช่เลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตู้แช่เลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *