Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ตู้แช่เลือด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง