Skip to content

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง