จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเครื่องมือแพทย์ ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้อบเครื่องมือแพทย์ ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *