ผลของการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรต่อความถูกต้องในการใช้ยาสูดพ่นในผู้ป่วยโรคหอบหืด ที่กลับมารักษาซ้ำเพื่อเข้ารับยาพ่นหอบหืดชนิดฝอยละออง ณ ห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *