จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *