จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *