จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารตึกพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยนอกกับอาคารตึกพิเศษ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *