ประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเปิดศูนย์ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และเปิดศูนย์ EOC ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *