ประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้สาธิตการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย งานกาชาด จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้สาธิตการพอกเข่าด้วยสมุนไพร ตรวจรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย งานกาชาด จังหวัดสระแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *