จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมรองรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดดัชนีมวลกายพร้อมรองรับเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *