ประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอวังสมบูรณ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 และลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอวังสมบูรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *