MOIT21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT21 ข้อ1. บันทึกข้อความประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและขอเผยแพร่

MOIT21 ข้อ2.1 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

MOIT21 ข้อ2.2 ประกาศเจตนารมณ์การปัองกันการทุจริตจัดซื้อจัดหายา

MOIT21 ข้อ2.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไข้การล่วงละเมิดทางเพศ

MOIT21 ข้อ3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

MOIT21 ข้อ4. ภาพถ่ายกิจกรรมภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

MOIT21 ข้อ5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *