จัดกิจกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 24 สิงหาคม 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น. โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล […]

กิจกรรมประกวดวิชาการเครือข่าย คปสอ. วันที่ 11 สิงหาคม 2566

กิจกรรมประกวดวิชาการเครือข่าย คปสอ. จัดทำ CQI R2R นวัตกรรม งานวิจัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำผลงา […]

รับนิเทศเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.นายยุทธพงษ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูณ์พร […]

โครงการอนามัยแม่และเด็กสู่เด็กสระแก้วสุขภาพดี ฉลาด แข็งแรง

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข ได้มีการจัดอบรมในโครงการอนามัยแม […]

แจ้งย้ายจุดให้บริการจากห้องเบอร์ 5 ไปที่ตึกผู้ป่วยใน 2

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม แจ้งย้ายจุดให้บริการจากห้องเบอร์ 5 ไปที่ตึกผู้ป่วย […]